Vrf klima sistemi, tek bir merkeze bağlı olarak, bir çok iç ünitenin birbirinden bağımsız olarak ısıtma ve soğutma yapabildiği aynı zamanda alternatif çözümler üretebildiği mükemmel bir sistemdir. VRF Klima Sistemi gelişmiş serbestlikle ve modüler yapısıyla, tek bir merkeze farklı tip iç ünite bağlanabilmesi ile çok katlı bir binadan, bir tek villaya her türlü yapıda tam bağımsız kontrol imkanı vermektedir.

– Minimum işletme maliyeti sağlaması,
– Yatırımın minimum zamanda geri dönmesi,
– Düşük ses seviyesi,
– Daha az alan işgal etmesi,
– Konforun hızlı bir şekilde sağlanıp dağıtılması,
– Yüksek güvenilirli olması,
– Kullanılan yerlerde yüksek konfor sağlaması,
– Daha iyi konfor kontrolü,
– Sistemin yıllık çalışma süresinde artış sağlaması,
– Enerji tasarrufu sağlaması
– Merkezi klima ve bireysel klima sistemlerine tek alternatif olması ,
– Yüksek montaj kolaylığı
– Dış ünitelerinin hafif olmasından dolayı  taşınma kolaylığı
– Tek bir merkezden kontrol imkanının olması,
– Isıtma ihtiyacı için ayrı bir sisteme gerek duyulmaması (-15C’ye kadar Heat Pump’lı ısıtma),
– Bina otomasyon sistemine uygun olması.

– Ozona zarar vermeyen R410A soğutucu akışkanın kullanılması