Chiller klima sisteminin montajı da diğer klima sistemleri gibi TSE belgeli ve yetkili firmalarca yapılası gerekir. Yetkili servisler montaj yerinin kontrolü, kurulacak olan chiller klima sistemi için ilgili kurumlarca istenen gerekli belgeleri, izin ve onayları sağlanması, ve son olarak projelendirme şeklinde montaj işlemine başlamaktadır. Proje aşamasında mekanik tesisatlar için yetkili kurumlardan onay alınması şartdır. izin alınmayan montajlar illegal olup doğacak olan sorunlarda resmi kurum veya montajı yapan servislerin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Yetkili kurumların onayı kişisel veya şirketsel tesisatlandırma şekillerine göre farklılık göstermektedir. Projeye uygunluk resmi kurumların mühendislerinin montajı yapılan alanı kontrolü ve projenin yapımından sonra tekrar kontrolü ile kontrol edilmekte, sorun tespit edilmediği zaman gerekli ruhsatlar verilmektedir. Projelendirme makine dairesinin durumu, kurulacak makinelerin doğru alanının oluşumu, sistemde eşnjör yerleşimi şekilinde 3 ana konu hakkında olmaktadır. Chiller montajında makine dairesinin hazırlanıp kuralalra uygun montajının sağlanması, bu montajlarda kaideye uygun izolasyon malzemesinin kullanılması, chiller gurubunun oturtulacağı alanın düzgünlüğünün sağlanması öncelikle montajda dikkat edilmesi gereken ilk kurallardandır. Chiller montajında makine dairesinin hazırlanması DIN 8575 kurallarına uygun olacak şekilde olmalıdır. Montajda ana kurallar tehlike arz edecek durumların engellenmesi (yangın söndürücü sistemin sağlanması, su arızalarında oluşacak sorunları kesme adına vanaların bulundurulması, elektrik tesisatında sorunlar için şalter bulundurulması, ve topraklama yapılması) ve sağlığa zarar gelmeyecek (nemli ortamların temizlenmesi, hava kirliliği yaratacak durumların engellenmesi) şeklinde belirlenmektedir. Chiller montajı basit bir montaj olmayıp uzmanlarca yapılması gereken bir klima sistemidir.